foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


facebook.com/MoudraKocka
info@moudrakocka.cz
Moudrá Kočka

Podpořte domácí vzdělávání a svobodné školy sdílením

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

"Protože co teď vidíme jsou vysokoškoláci, mladí lidé, kteří nemají absolutně žádnou toleranci pro to, že by něco mohlo nevyjít.Je to jedna z nejúzkostlivějších generací. Kdybych už musela něco nálepkovat, tak bych řekla, že jsme v úzkostlivé generaci.S našimi laskavými úmysly jsme zašli tak daleko, že jsme zapomněli poskytnout vedení.Zapomněli jsme, že dítě musí vstoupit do opravdové společnosti, ne do Hollywoodu.Ne do smyšleného světa, kde se všechno odehrává podle toho, jak chtějí. A když bude dostatečně křičet, maminka a tatínek přemalují nebe nazeleno, aby dítě učinili šťastné.A vidím, že to rodiče vážně dělají."

...

"A ve Španělsku žila rodina, v níž dítě pravidelně používalo své techniky, aby přimělo rodiče udělat cokoliv chce.Řídila celou pětičlennou rodinu! ... A co ona dělá v těchto situacích: Kope, bouchá, plive, kouše, a když všechno tohle selže, tak se počůrá do kalhotek.A to dokonce i na autosedačku, na cokoliv. Prostě tam stojí a čůrá.A ona tehdy udělala absolutně všechno. Protože jsem nenechala rodiče se zaprodat a dát jí zase její drogu.Protože to je všechno, co to je.

Rodiče si myslí, že jsou laskaví, ale ve skutečnosti jen dítěti způsobují závislost na tom, že cokoliv jim jejich mysl přikáže, tak musí dostat.A musí to dostat hned. A musí to být podle nich. A ona jednou bude dospělá a lidi nebudou poslouchat cokoliv po nich chce. Spadne na čumák. Bude mít příšerné manželství.Vyroste z ní překrásná holka, kluci po ní půjdou, ale také ji budou opouštět, protože s ní nebudou moct žít."

...

"Ale musím také zdůraznit to, že žijí v existující společnosti a je naprosto v pořádku jim dát najevo pravidla.Mé děti už ve třech letech chodily na koncerty klasické hudby do divadla s námi. Někdy na mé vlastní hodiny. A seděly víc potichu než stará paní, která pořád otevírá bonbony, aby zklidnila svůj krk, ale dělá to spoustu hluku. Ve svém věku také šeptá tak nahlas. A naše děti seděly na koncertě klasické hudby v první řadě. A sotva jste je slyšeli dýchat." 

"A děti MILUJÍ pravidla! A když to rodiče poslouchají a řeknou: "Né, mé dítě to nechce následovat!" Neberte to jako vinu nebo výčitku, ale vytvořili jste to."

Číst dál: Zašli jsme moc daleko? Nové interview s Naomi Aldort 

"Vzdělání je to, co nám zůstane, až zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole." – Albert Einstein

Dotaz: 

Naší dceři jsou 4 roky a je velmi zvídavé a společenské dítě. Dokonce plánujeme vzdělávat doma a jsem doma ještě s miminkem (jejím bratrem), ale přihlásili jsme ji do úžasné malé alternativní školky, aby mohla nabrat sociální zkušenosti a měla příležitost učit se. Ve školce mají velmi respektující přístup a poskytují možnost volné hry a skupinových aktivit.

Po krátké „zvykačce“, kdy plakala, když jsem odcházela, se s tím naše dcera smířila a je tam šťastná. Ale teď po Vánocích odmítla jít zpátky a každé ráno čelíme potížím s jejím odchodem. Vím, že si to užívá, jakmile je ve školce, ale stále ode mě nechce odejít. Nechci ji ochudit o učební a společenskou příležitost, ale zároveň bych chtěla naslouchat její volbě. Co byste mi navrhovala?

 

 

Odpověď Naomi Aldort:

Číst dál: Do školky – ano nebo ne? (Naomi Aldort)

Když bylo Jonatánovi pět, vzala jsem ho s jeho bratrem, který v té době byl batole, do kavárny, aby se seznámili s příbuznými, se kterými se ještě nesetkali. Během pár minut po našem příjezdu zapředl se dvěma postaršími ženami konverzaci. Potom jsem vzala mladšího bratra na nějaké obchůzky a nechala staršího, aby si ti tři užili návštěvu. Vrátila jsem se o dvacet minut později a zjistila jsem, že diskutují o domácím vzdělávání.

„To dává velký smysl,“ řekla mi jedna z žen, „jsem o domácím vzdělávání přesvědčena, až na…“ dodala starostlivě, „co socializace?“. „A co je s ní?“ zeptala jsem se. Je zvláštní, že tyto ženy neviděly svou vlastní interakci s chlapcem jako socializaci, ani si nevšimly, že jeho mladší bratr se také účastnil společenského shromáždění jako aktivní posluchač.

Když dítě není představeno konceptu vrstevníků, dokáže se spojit s lidmi různého věku a sociální dovednosti se učí po celou dobu.

 

Číst dál: Sociální dovednosti se dítě učí především od rodičů

Akademický koncept dokumentu poskytnutý pro symposium Reprezentace dětství v Arizonské státní univerzitě v březnu 2009

 

Reprezentace dětství v moderní západní kultuře je založena na tom, že vidí děti jako vadné a že potřebují být formovány v dospělé bytosti. Dítě z tohoto pohledu selhává a proto je představováno jako podřízené a také že mu nelze důvěřovat, že se vyvine samo správně. Jeho základní potřeby jsou považovány za „špatné“ a neustále se proti nim bojuje.

Na základě této představy, na děti není pohlíženo s úctou; zapojí se do společnosti, jakmile se z nich stanou „dospělí“. Dítě je vyučováno, jak se chovají dospělí, zatímco jejich vlastní dětské způsoby vyvolávají hubování, jsou ponechány pocitu selhání a závislosti na externím vedení. Tráví takové množství svých mladých let se skupinou vrstevníků, kterou kontrolují dospělí.

Tenhle pohled formuje to, jak se děti vidí svýma vlastníma očima. Vyrostou a věří, že někdo jiný než oni by měl řídit jejich způsoby (média, vrstevnický tlak atd.). Výsledkem je kultura hledačů uznání; lidí, jejichž deprese a nespokojenost tkví v hledání impulsů a přijetí, souhlasu zvenčí, zatímco často ztrácí radostnou sebedůvěru, která je řízena zevnitř.

 

Uvedu jen pár příkladů, jak se projevuje toto vnímání dětství:

Porod – Matky jsou formovány, aby uvěřily, že doktor by měl „porodit“ jejich dítě

Krmení – Dítě se naučí ignorovat své vlastní impulzy a vzdá se matce (která se řídí radami doktora)

Učení – Být opravován a vyučován, dítě ztratí víru v sebe samo a stane se závislým, nejistým a hledajícím souhlas

Chování – Hledání uznání se stane hlavní prioritou za cenu upřímných vztahů. Potíže mezi dětmi a rodiči nastávají, když dítě vzdoruje proti tomu, aby ho někdo ovládal, což vede k mnoha těžkostem a vadám, kterých jsme dnes svědky

Spánek – Miminkům a malým dětem je odepřena jejich základní potřeba spát vedle své matky, čímž se naučí ignorovat samo sebe a poslouchat ostatní

Škola – Vynalezení instituce pro kontrolu vzdělávání je vrcholem celého vnímání dětství v moderní západní kultuře. Dítě vyrůstá ve stádech, aby vyhovovalo názorům dospělého a také tomu jaké by mělo být

 

 

Číst dál: Etika reprezentování dětství v západní kultuře

Věřte sobě a věřte svému dítěti. Protože celá kultura a váš doktor, babička, tchyně a všichni okolo vám budou říkat: „Nevěř svému dítěti. Udělejte jim tohle, a nedělejte tohle, protože jinak z nich vyroste divoký lev namísto člověka“. Pořád dokola je nám omíláno, že když permanentně nekontrolujeme a neovládáme dítě a netvarujeme ho, tak se zvrtnou. 

 

Chovají se dobře, protože chtějí z jejich vlastní vůle. Protože jsme s nimi ve vztahu, který zkrátka dobře funguje, takže jsou spokojené. A protože jsou spokojené, tak prostě zapadnou, opravdu chtějí s námi spolupracovat, protože my spolupracujeme s nimi. A vím, že někteří rodiče budou říkat, že to není možné, a proto chci zdůraznit, že důkazy už tu jsou. Jsou to miliony dětí, byť osobně jich znám několik desítek tisíc, a chovají se ukázkově. 

Číst dál: Věřte sobě a věřte svému dítěti


Copyright © 2019 Moudrá Kočka Rights Reserved.